Lid worden?

De voorwaarden om lid te worden

Lidgeld

Wat mag je verwachten?

Invulformulier
 

De voorwaarden om lid te worden

 Alleen natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en bij uitbreiding alle vennootschappen en vereningingen,  kunnen lid worden van onze vereniging. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar. Aanmelding voor het lidmaatschap kan  via het invulformulier.  Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor 1 jaar en  wordt  niet automatisch verlengd.  Het lidmaatschap begint met ingang van het kalenderjaar.

Na inschrijving ontvangt het nieuwe lid een betalingsbewijs geldig als factuur. Het lidgeld houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de diensten. Het lidgeld wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.

 

Top

 

Lidgeld

Wij vragen U  ook een jaarlijks lidmaatschap van 60 euro.
 

Lid worden kan via het invulformulier en overschrijven  van het lidgeld op rekening :

BE02 3900 3440 4440 -  BBRUBEBB – VZW Ondernemend Latem-Deurle - Dorp 1 SML.

 

Top

Wat mag je verwachten?

De Vzw Middenstand Latem-Deurle blijft ook in 2016 met een vernieuwd, jong en dynamisch bestuur uw belangen behartigen!

Weliswaar onder een nieuwe naam : Ondernemend Latem-Deurle Vzw !!!

Uw lidmaatschap van onze vereniging maken diverse activiteiten mogelijk en is daarom van het grootste belang. Uw bijdrage dient immers om een zo  breed mogelijke dienstverlening aan voor U  zo laag mogelijke kosten te verzorgen.

De leden kunnen daarmee ook steeds (gratis) terecht voor extra info en advies.

U blijft steeds op de hoogte van onze initiatieven en activiteiten.

Als lid wordt U uiteraard ook vermeld op onze site !

Top

Lid worden?